Budžetsko računovodstvo i izveštavanje

Osnovne informacije

 • Jedan dan (6 sati)
 • Rukovodioci užih unutrašnjih jedinica koji obavljaju finansijsko-materijalne poslove, kao i ostali državni službenici koji rade na poslovima pripreme i izvršenja budžeta i pripreme, sastavljanja i podnošenja finansijskih izveštaja kao i novozaposleni u jedinicama za finansijsko-materijalne poslove.
 • Seminar ili vebinar
 • Potvrda o učešću

Šta ćete naučiti

 • Naučićete pregled pravne regulative i načela u oblasti budžetskog računovodstva;
 • Razlikovaćete osnove i načela za vođenje budžetskog računovodstva;
 • Raščlanjavaćete aktivnosti korisnika bucetskih sredstava;
 • Povezivaćete procese planiranja, izvršenja i evidentiranja u skladu sa budžetskim klasifikacijama;
 • Razumećete kako se sastavlja finansijski izveštaj;
 • Naučićete principe profesionalne etike u finansijskom izveštavanju;
 • Razumećete programske i projektne zajmove;
 • Naučećete da navedete različite primere iz prakse.

Da li ste znali?

Članom 1. stav 2. Uredbe o budžetskom računovodstvu pod pojmom “Budžetsko računovodstvo se podrazumevaju uslovi i način vođenja poslovnih knjiga, sastavljanje, prikazivanja, dostavljanje i objavljivanje finansijskih izveštaja.” Ovom uredbom se između ostalih značajnih pitanja, definišu gotovinska i obračunska osnova.

Utisci polaznika

Zadovoljna sam kvalitetom obuka koje nam NAJU pruža i trudim se da kontinuirano usavršavam znanja i veštine koje su mi potrebne za obavljanje poslova na mom radnom mestu!
Izuzetni treneri, profesionalno osoblje - sve preporuke