Članstvo u EU

Osnovne informacije

Šta ćete naučiti

 • Razumećete strateške i političke izazove u Evropi u ciklusu politike za period 2019-2024;
 • Naučićete nadležnosti institucija EU;
 • Naučićete ciklus kreiranja EU politika;
 • Naučićete trenutni status Srbije u procesu pregovaranja i izazove u tom procesu;
 • Naučićete pristup Vlade u pitanjima u vezi sa EU;
 • Naučićete razliku između pregovora o pridruživanju i statusa članice EU i promene koje zahteva promena statusa;
 • Prihvatićete svoju ulogu u kontekstu sistemskih promena u javnoj upravi koje nosi članstvo u EU;
 • Saznaćete osnovne tehnike u procesu pregovarnja;
 • Saznaćete osnovne mehanizme finansiranja od strane EU koji su na raspolaganju Srbiji, osnovna pravila i uslove za korišćenje EU fondova i programa;
 • Prihvatićete viziju članstva u EU i bićete motivisani da aktivno predvodite promene u tom procesu;
 • Diskutovaćete o primerima dobre prakse.

Da li ste znali?

Republika Srbija je zvanično podnela zahtev za prijem u članstvo EU 22. decembra 2009. godine, čime je poslala jasnu poruku o spremnosti da ispuni sve političke, privredne, institucionalne i pravne kriterijume za članstvo u EU.

Utisci polaznika

Istakao bih odličnu оrganizaciju debate i savremenost - tema je obrađena imajući u vidu sadašnja dešavanja, što mi je izuzetno značajno za posao.
Zadovoljna sam aktuelnošću i izborom predavača, dinamikom treninga, kombinovanjem opštih informacija i posebnosti EU… Uspela sam da razrešim sve nedoumice koje sam imala pre ove obuke.