Devizno poslovanje

Osnovne informacije

 • Jedan dan (6 sati)
 • Državni službenici koji rade na finansijsko-materijalnim poslovima.
 • Seminar ili vebinar
 • Potvrda o učešću

Šta ćete naučiti

 • Poznavaćete normativni i institucionalni okvir u oblasti deviznog poslovanja;
 • Razumećete osnovne pojmove i način funkcionisanja sistema deviznog KRT-a;
 • Naučićete da pripremate i popunjavate potrebnu dokumentaciju za poslove deviznih plaćanja i poslove efektivnog stranog novca;
 • Upoznaćete se sa terminskim planom ispostavljanja deviznih naloga;
 • Samostalno ćete otvarati predmete i unositi devizne naloge preko Sistema za devizna plaćanja Uprave za trezor koji se odnose na devizna plaćanja, plaćanje inotroškova, poslove sa efektivnim stranim novcem, evidentiranje deviznih priliva, prodaju deviza i povraćaj uplaćenih dinara;
 • Naučićete poslovne procese, vrste i statuse deviznih naloga u Sistemu za devizna plaćanja;
 • Poznavaćete proceduru u slučaju ispravke grešaka i reklamacije u deviznom platnom prometu;

Da li ste znali?

Zakonom o deviznom poslovanju uređuju se: plaćanja, naplaćivanja i prenosi između rezidenata i nerezidenata u stranim sredstvima plaćanja i u dinarima; plaćanja, naplaćivanja i prenosi između rezidenata u stranim sredstvima plaćanja; kupovina i prodaja sredstava plaćanja između rezidenata i nerezidenata, kao i kupovina i prodaja stranih sredstava plaćanja između rezidenata; jednostrani prenosi sredstava plaćanja iz Republike Srbije (u daljem tekstu: Republika) i u Republiku koji nemaju obeležja izvršenja posla između rezidenata i nerezidenata; tekući i depozitni računi rezidenata u inostranstvu i rezidenata i nerezidenata u Republici; kreditni poslovi u Republici u devizama i kreditni poslovi sa inostranstvom.

Utisci polaznika

Obuka je praktična sa mnogo poučnih informacija.
Primeri iz prakse,koji znače osobama koje rade na ovim poslovima.