Dobro upravljanje u oblasti bezbednosti

Osnovne informacije

Šta ćete naučiti

  • Poznavaćete osnovna načela i strateško usmerenje koje uređuje nacionalnu bezbednost Republike Srbije i njenih građana i razumećete koncepte nacionalne i ljudske bezbednosti i njihov međusoban odnos;
  • Poznavaćete elemente i strukturu sistema odbrane i odbrambene interese Republike Srbije;
  • Poznavaćete opseg poslova kojima se obezbeđuje bezbednost građana i imovine, pruža podrška vladavini prava, obezbeđuju Ustavom i zakonom utvrđena ljudska i manjinska prava i slobode;
  • Razumećete preventivne i operativne mere i zadatke zaštite i spasavanja ljudi i dobara od posledica elementarnih nepogoda i drugih nesreća, uključujući i mere oporavka od tih posledica, kao i ulogu sopstvene institucije u navedenom sistemu;
  • Poznavaćete nadležnosti, ovlašćenja i ulogu obaveštajnih službi u obezbeđivanju bezbednosti Republike Srbije i njenih građana;
  • Razumećete značaj i načine na koje se ostvaruje upravljanje i demokratska civilna kontrola nad radom subjekata nacionalne bezbednosti, kao i njenu važnost u ostvarenju vladavine prava i izgradnji stabilnog i demokratskog društva;
  • Razumećete važnost i načine ostvarivanja principa dobrog upravljanja u sistemu nacionalne bezbednosti Republike Srbije, kao i značaj međunarodne i regionalne saradnje;
  • Razumećete značaj energetske bezbednosti Republike Srbije;
  • Uviđaćete važnost prevencije, blagovremenog uočavanja, reagovanja i saniranja eventualnih posledica bezbednosnih izazova/rizika/pretnji, kroz upoznavanje sa mehanizmima prevencije nasilnog ekstremizma i radikalizacije koji vode u terorizam.

Da li ste znali?

Strategija nacionalne bezbednosti Republike Srbije predstavlja najvažniji strateški dokument kojim se utvrđuju osnove politike bezbednosti u zaštiti nacionalnih interesa Republike Srbije.

Utisci polaznika

Predavač je jasan, ima sjajne primere iz prakse i odlične savete koji su primenljivi u praksi.
Zadovoljan sam pojedinostima koje nisu toliko poznate, u smislu statistike.