Državni protokol sa elementima poslovnih protokola

Osnovne informacije

 • Dva dana (9 sati)
 • Državni službenici koji rade na poslovima međunarodne saradnje, kao i rukovodioci u organima državne uprave.
 • Trening
 • Potvrda o učešću u programu

Šta ćete naučiti

 • Imaćete mogućnost da sumirate ključne tačke istorijata i tipove protokola;
 • Navodićete pravila poslovno-diplomatskog protokola;
 • Demonstriraćete pravila ponašanja prilikom predstavljanja, obraćanja i oslovljavanja;
 • Objašnjavaćete pravila pisane i usmene diplomatske komunikacije;
 • Demonstriraćete pokazatelje primerenog ponašanja na različitim događajima;
 • Poznavaćete proceduru u interkulturalnoj komunikaciji;
 • Učestvovaćete u planiranju i pripremi različitih svečanosti;
 • Koristićete različite resurse prilikom organizovanja svečanosti.

Da li ste znali?

Dok su dobri maniri pravila koja sledimo u svekodnevnom kontaktu sa drugim ljudima, protokol je skup pravila, koja opisuju dobre manire u diplomatskom i poslovnom svetu.

Utisci polaznika

Predavač je veoma posvećen i daje celokupno svoje iskustvo polaznicima!
Svaka čast NAJU za ovu obuku!