Engleski jezik – nivo B2

Osnovne informacije

 • 150 sati
 • Službenici koji obavljaju poslove radnog mesta koji zahtevaju posedovanje posebne funkcionalne kompetencije za određeno radno mesto – Strani jezik.
 • Kurs
 • Sertifikat

Šta ćete naučiti

 • Razumećete duže govore i predavanja i pratiti složenu argumentaciju ukoliko je tema poznata;
 • Čitaćete članke i izveštaje koji obrađuju savremene probleme u kojima autor zauzima određene stavove ili izražava određena mišljenja;
 • Komuniciraćete tečno i spontano, što u velikoj meri omogućava uobičajene razgovore sa izvornim govornicima;
 • Aktivno ćete učestvovati u diskusijama o poznatim temama, obrazlažući i braneći svoje stavove;
 • Jasno i detaljno ćete govoriti o mnogim temama koje su područje ličnog interesovanja;
 • Objašnjavaćete svoj stav o aktuelnoj temi, navodeći prednosti i nedostatke različitih pristupa;
 • Pisaćete jasan, detaljan tekst o velikom broju tema iz područja svog interesovanja;
 • Moći ćete da napišete izveštaj u kome iznosite informacije ili navodite razloge u korist ili protiv određenog stava.

Da li ste znali?

Najčešće slovo u engleskom je „E“. U svih 240.000 reči u Concise Oxford English Dictionary, otkriveno je da se slovo E pojavljuje u približno 11% svih reči koje se koriste u svakodnevnom govoru, oko 6.000 reči više nego drugoplasirano. slovo - A. Štaviše, E je najčešće korišćeno slovo na tastaturi i drugi najpopularniji taster nakon razmaka. Ono je jedna trećina najčešće korišćene reči na engleskom jeziku - „the“ - i pojavljuje se u najčešćoj engleskoj imenici „time“, najčešćem glagolu „be“, u sveprisutnim zamenicama poput he, she, me , we, a da i ne pominjemo desetine hiljada reči koje se završavaju na -ed i -es. “ Najčešći suglasnik u engleskom jeziku? R, a odmah za njim T.

Utisci polaznika

Savršena atmosfera, profesionalno, efikasno.
Kvalitetom izvođenja nastave i sadržajem kursa.