Engleski jezik – nivo C1

Osnovne informacije

 • 200 sati
 • Službenici koji obavljaju poslove radnog mesta koji zahtevaju posedovanje posebne funkcionalne kompetencije za određeno radno mesto – Strani jezik.
 • Kurs
 • Sertifikat

Šta ćete naučiti

 • Razumećete kontekst govora čak i kad nije jasno strukturiran;
 • Prepoznavaćete kompleksne činjenice, književne tekstove i njihove stilske odlike;
 • Razumećete stručne članke i kompleksna tehnička uputstva čak i kada se ne odnose na profesiju;
 • Izražavaćete se tečno i spontano bez vrlo očitog traženja odgovarajućih reči;
 • Fleksibilno i efikasno ćete da koristite jezik u društvu i na poslu;
 • Vešto ćete se uključivati u razgovor preciznim izražavanjem svojih ideja i mišljenja;
 • Govorićete jasno i detaljno o složenim temama koje u sebi sadrže manje tematske celine;
 • Moći ćete da razradite određene stavove i da zaokružite izlaganje odgovarajućim zaključkom;
 • Izražavaćete se jasnim, dobro strukturiranim tekstom u kome izlažete sopstveni stav;
 • Pisaćete o složenim temama, naglašavajući ono što smatrate važnim;
 • Biraćete stil koji odgovara čitaocu kome je tekst namenjen.

Da li ste znali?

Kada je prvo izdanje Oxford English Dictionary objavljeno 1928. godine, reč sa najviše definicija bila je “set” Ova mala reč imala je preko 430 definicija i zauzimala je 24 stranice u ovom rečniku. Međutim, kasnije je prestigla reč “put”, a na kraju je reč “run” preuzela vođstvo... Lingvisti smatraju da je ova evolucija delimično rezultat tehnološkog napretka na primer, ‘a train runs on tracks’ and ‘an iPad runs apps’.

Utisci polaznika

Vežbe i materijali su bili interesantni, kurs je ispunio moja očekivanja.
Zadovoljna sam na koji nam je način prezentovano gradivo, prevazilazi se klasičan predavački pristup.