Etika i integritet

Osnovne informacije

Šta ćete naučiti

 • Identifikovaćete i usvojiti vrednosti javne uprave;
 • Prepoznaćete razliku između vrednosti, morala i etike;
 • Naučićete da definišete ulogu zaposlenih u javnom sektoru;
 • Naučićete da definišete ulogu zaposlenih u javnom sektoru;
 • Naučićete da opišete nastanak korupcije na ličnom nivou;
 • Naučićete da koristite norme etičkog kodeksa kao smernice za profesionalno ponašanje;
 • Naučićete da objašnjavate mehanizme formiranja etičke kulture;
 • Moći ćete da nabrojite najčešće rizične situacije koje mogu dovesti do korupcije u radnom okruženju;
 • Primenjivaćete pravila za upravljanje rizičnim situacijama;
 • Prepoznaćete situaciju etičke dileme u skladu sa etičkim kodeksom i drugim propisima;
 • Analiziraćete situaciju etičke dileme;
 • Naučićete da donosite odluku u situaciji etičke dileme u skladu sa etičkim kodeksom i drugim propisima;
 • Primenjenjivaćete Poterov model pri rešavanju etičkih dilema;
 • Naučićete definiciju odgovornosti;
 • Moći ćete da najbrojite modele odgovornog i neodgovornog ponašanja u radnom okruženju i ilistrujete primere ovih ponašanja;
 • Naučićete da sledite i promovišete pozitivne modele ponašanja u radnom okruženju.

Da li ste znali?

Etika i integritet je obavezna obuka za sve zaposlene, što znači: zaposlene na neodređeno vreme, zaposlene na određeno vreme, lica angažovana van radnog odnosa (npr. za obavljanje privremenih i povremenih poslova), rukovodioce svih nivoa rukovođenja i funkcionere.

Utisci polaznika

Zadovoljna sam kvalitetom obuka koje nam NAJU pruža i trudim se da kontinuirano usavršavam znanja i veštine koje su mi potrebne za obavljanje poslova na mom radnom mestu!
Izuzetni treneri, profesionalno i ljubazno osoblje i uvek aktuelne teme - sve preporuke