FIDIK radovi-priprema,ugovaranje i sprovođenje

Osnovne informacije

  • Dva dana (12 sati)
  • Zaposleni koji rade na poslovima u vezi sa pripremom, ugovaranjem, kontrolom kvaliteta, sprovođenjem, kontrolom, praćenjem i revizijom projekata finansiranih iz IPA i učestvuju u pripremi i sprovođenju ugovora o izvođenju radova.
  • Seminar
  • Sertifikat

Šta ćete naučiti

  • Poznavaćete međunarodne uslove za FIDIK ugovore;
  • Navodićete uslove za primenu FIDIK ugovora;
  • Razumećete osnovne principe i razloge za korišćenje FIDIK procedura;
  • Znaćete koji se problemi mogu javiti prilikom korišćenja FIDIK ugovora;
  • Razumećete rizike i odgovornosti u kontekstu FIDIK;
  • Razlikovaćete opšte i posebne uslove FIDIK ugovora.

Da li ste znali?

FIDIC je skraćenica za Međunarodnu federaciju inženjera konsultanata, a ne za uslove ugovora.

Utisci polaznika

Kvalitet i način prezentovanja su mi se najviše dopali na obuci.
Zadovoljna sam načinom izlaganja.