Finansijsko upravljanje u IPARD kontekstu

Osnovne informacije

 • Jedan dan (6 sati)
 • Zaposleni zaduženi za poslove finansijskog planiranja i upravljanja u IPARD operativnoj strukturi, zaposleni u upravljačkoj strukturi, revizori IPARD operativne strukture i upravljačke strukture i revizori Revizorskog tela.
 • trening ili vebinar
 • Sertifikat

Šta ćete naučiti

 • Naučićete proces planiranja sredstava;
 • Razumećete upravljanja sredstvima nacionalnog sufinansiranja;
 • Naučićete pravila i procedure prenosa novca između EK, Nacionalnog fonda, IPARD Agencije i primalaca;
 • Upoznaćete se sa kursevima koji se primenjuju;
 • Naučićete N+3 pravilo;
 • Poznavaćete proces upravljanja dugovima;
 • Razumećete postupak sertifikacije sredstava;
 • Naučićete postupak prihvatanja računa od strane EK.

Da li ste znali?

Posle isplate IPARD podsticaja Uprava proverava kontrolom na licu mesta da li primalac sredstava namenski koristi predmet investicije kao i da li se pridržava drugih obaveza u skladu sa zakonom kojim se uređuje poljoprivreda i ruralni razvoj i ovim pravilnikom.

Utisci polaznika

Zadovoljna sam kvalitetom obuke.
Praktični primeri sa obuke su na zadovoljavajućem nivou.