Finansijsko upravljanje u kontekstu indirektnog sistema upravljanja i kontrole

Osnovne informacije

  • Dva dana (12 sati)
  • Zaposleni na poslovima ugovaranja i finansiranja programa/projekata iz sredstava EU po principu indirektnog sistema upravljanja i kontrole, zaposleni na poslovima kontrole i revizije IPA sredstava koja se sprovode po principu indirektnog sistema upravljanja i kontrole.
  • Seminar ili vebinar
  • Sertifikat

Šta ćete naučiti

  • Razumećete tok i prenos novca između Tela za ugovaranje i ugovarača;
  • Naučićete načine provere troškova i kontrole od strane Tela za ugovaranje na nivou ugovora/projekta;
  • Opisivaćete proces prenosa sredstava izvođačima/korisnicima bespovratne pomoći;
  • Razumećete režim plaćanja prema različitim vrstama ugovora;
  • Razumećete postupak planiranja sredstava;
  • Poznavaćete načine upravljanja sredstvima nacionalnog sufinansiranja.

Da li ste znali?

Finansijsko upravljanje i kontrola je sistem politika, procedura i aktivnosti koje uspostavlja, održava i redovno ažurira rukovodilac organizacije, a kojim se upravljajući rizicima obezbeđuje uveravanje u razumnoj meri da će se ciljevi organizacije ostvariti na pravilan, ekonomičan, efikasan i efektivan način

Utisci polaznika

Zadovoljna sam konkretnim primerima iz prakse.
Odlično koncipirana obuka.