Finansiranje programa od javnog interesa koje realizuju udruženja

Osnovne informacije

  • Jedan dan (6 sati)
  • Državni službenici koji su uključeni u dodelu sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koje realizuju udruženja i drugi zainteresovani državni službenici.
  • Seminar
  • Sertifikat

Šta ćete naučiti

  • Razumećete i primenjivaćete pravni okvir koji uređuje finansiranje programa i projekata od javnog interesa koje realizuju udruženja;
  • Prepoznavaćete proces sprovođenja postupka za dodelu sredstva za finansiranje programa od javnog interesa;
  • Učestvovaćete u organizovanju procesa utvrđivanja javnog interesa koji se ostvaruje putem finansijske podrške programima koje realizuju udruženja;
  • Razlikovaćete kriterijume, uslove, obim, način i postupak dodele i kontrole utroška budžetskih sredstava namenjenih za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja;
  • Diskutovaćete o važnosti principa transparentnosti i antidiskriminacije u finansiranju programa koje realizuju udruženja, kao i način i značaj sprovođenja antikoruptivnih mera ;
  • Naučićete moguće metode praćenja sprovođenja podržanih programa, uz uvođenje antikoruptivnih mera.

Da li ste znali?

Vlada Republike Srbije usvojila je Uredbu o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja još 2018. godine. Uredbom se uređuju uslovi, kriterijumi, obim, način, postupak dodele, kao i način i postupak vraćanja sredstava za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa koje realizuju udruženja, a koji su od javnog interesa.

Utisci polaznika

Posebno sam zadovoljna načinom izlaganja predavača i korisnim informacijama.
Detaljno je objašnjeno, vrlo kreativan i praktičan pristup temi.