Francuski jezik – nivo B2

Osnovne informacije

 • 150 sati
 • Službenici koji obavljaju poslove radnog mesta koji zahtevaju posedovanje posebne funkcionalne kompetencije za određeno radno mesto – Strani jezik.
 • Kurs
 • Sertifikat

Šta ćete naučiti

 • Razumećete duže govore i predavanja i pratiti složenu argumentaciju ukoliko je tema poznata;
 • Čitaćete članke i izveštaje koji obrađuju savremene probleme u kojima autor zauzima određene stavove ili izražava određena mišljenja;
 • Komuniciraćete tečno i spontano, što u velikoj meri omogućava uobičajene razgovore sa izvornim govornicima;
 • Aktivno ćete učestvovati u diskusijama o poznatim temama, obrazlažući i braneći svoje stavove;
 • Jasno i detaljno ćete govoriti o mnogim temama koje su područje ličnog interesovanja;
 • Objašnjavaćete svoj stav o aktuelnoj temi, navodeći prednosti i nedostatke različitih pristupa;
 • Pisaćete jasan, detaljan tekst o velikom broju tema iz područja svog interesovanja;
 • Moći ćete da napišete izveštaj u kome iznosite informacije ili navodite razloge u korist ili protiv određenog stava.

Da li ste znali?

Ajfelov toranj sagrađen je 1889. kao eksponat za Svetsku izložbu povodom proslave stogodišnjice francuske revolucije. Ajfelov toranj je visok 330 metara, a metalna struktura je teška 7.300 tona. Toranj je 40 godina bio najviša građevina na svetu. Do vrha ima 1.665 stepenica.

Utisci polaznika

Kurs mi je u velikoj meri pomogao da komuniciram sa kolegama i koleginicama iz francuskog govornog područja.
Zadovoljna sam predavačem i temama koje smo obradili tokom kursa, a koje mi puno pomažu u radu.