Francuski jezik – nivo C1

Osnovne informacije

 • 200 sati
 • Službenici koji obavljaju poslove radnog mesta koji zahtevaju posedovanje posebne funkcionalne kompetencije za određeno radno mesto – Strani jezik.
 • Kurs
 • Sertifikat

Šta ćete naučiti

 • Razumećete kontekst govora čak i kad nije jasno strukturiran;
 • Prepoznavaćete kompleksne činjenice, književne tekstove i njihove stilske odlike;
 • Razumećete stručne članke i kompleksna tehnička uputstva čak i kada se ne odnose na profesiju;
 • Izražavaćete se tečno i spontano bez vrlo očitog traženja odgovarajućih reči;
 • Fleksibilno i efikasno ćete da koristite jezik u društvu i na poslu;
 • Vešto ćete se uključivati u razgovor preciznim izražavanjem svojih ideja i mišljenja;
 • Govorićete jasno i detaljno o složenim temama koje u sebi sadrže manje tematske celine;
 • Moći ćete da razradite određene stavove i da zaokružite izlaganje odgovarajućim zaključkom;
 • Izražavaćete se jasnim, dobro strukturiranim tekstom u kome izlažete sopstveni stav;
 • Pisaćete o složenim temama, naglašavajući ono što smatrate važnim;
 • Biraćete stil koji odgovara čitaocu kome je tekst namenjen.

Da li ste znali?

Francuska revolucija je zaveštala potpuno nove političke forme, posebno kroz Deklaraciju o pravima čoveka i građanina iz 1789. godine koja je proklamovala jednakost građana pred zakonom, osnovne slobode i suverenitet nacije. Francuska revolucija je dovela do veće podele zemljišne svojine, ograničavanja vršenja političke moći, rebalansa odnosa između Crkve i države i redefinisanja porodičnih struktura.

Utisci polaznika

Kurs mi je u velikoj meri pomogao da komuniciram sa kolegama i koleginicama iz francuskog govornog područja.
Zadovoljna sam predavačem i temama koje smo obradili tokom kursa, a koje mi puno pomažu u radu.