Govor tela u javnom nastupu

Osnovne informacije

  • Jedan dan (4 sata)
  • Rukovodioci, državni službenici zaposleni na poslovima odnosa sa javnošću i svi zainteresovani državni službenici.
  • Radionica ili vebinar
  • Potvrda o učešću

Šta ćete naučiti

  • Kontrolisаćete svoju neverbalnu i paraverbalnu komunikaciju u situacijama javnog nastupa;
  • Pokazivaćete autentičnost u javnom nastupu (usklađenost neverbalne komunikacije i senzibiliteta).

Da li ste znali?

Važno je šta govorite, ali i način na koji to prenosite je i te kako značajan. Utisak koji ostavljamo prilikom javnih nastupa zavisi od mnogih faktora. Dok govorite, publika analizira vaš nastup do najsitnijih detalja – primećuje sve: od gestikulacije do naglašavanja reči i ritma govora, a ne treba zaboraviti ni tremu.

Utisci polaznika

Sve je bilo super!
Odličan način predavanja!