IV industrijska revolucija: Nove tehnologije

Osnovne informacije

Šta ćete naučiti

 • Znaćete koncept Četvrte industrijske revolucija;
 • Naučićete načine primene blockchain tehnologije;
 • Razumećete pojam kriptovaluta i znati da navede najpoznatije kriptovalute;
 • Prepoznavaćete primere primene blockchain tehnologije u svom svakodnevnom radu, odnosno van kriptovaluta;
 • Znaćete osnovne koncepte na kojima se zasnivaju veštačka inteligencija i mašinsko učenje;
 • Naučićete primere primene veštačke inteligencije i mašinskog učenja u radu javne uprave;
 • Razumećete mogućnosti i osnovne koncepte na kojima se zasniva Internet of things (IoT);
 • Razumećete načine primene internet stvari u različitim oblastima, posebnu u radu javne uprave;
 • Razumećete mogućnosti i osnovne koncepte na kojima se zasniva tehnologija robota i dronova;
 • Razumećete mogućnosti i osnovne koncepte na kojima se zasniva tehnologija 3D štampe;
 • Znaćete mogućnosti primene tehnologije 3D štampe u radu javne uprave;
 • Razlikovaćete koncepte na kojima se zasnivaju tehnologije virtuelne i proširene realnosti;
 • Razumećete primenu viruelne i proširene stvarnosti;
 • Razumećete koncepte na kojima se zasniva platformska ekonomija i oblike koje može da ima;
 • Znaćete primere platformske ekonomije.

Da li ste znali?

Svetski ekonomski forum osnovao je 2017. godine prvi Centar za četvrtu industrijsku revoluciju (C4IR) u San Francisku, sa ciljem da podrži pametnu primenu novih tehnologija širom sveta. Do danas se globalnoj mreži sličnih centara pridružilo 16 država širom sveta, uključujući i Republiku Srbiju. Centar za četvrtu industrijsku revoluciju u Srbiji (C4IR Srbija) osnovan je u februaru 2022. godine u Ženevi od strane Vlade Republike Srbije i Svetskog ekonomskog foruma. Ovo je prvi takav centar u regionu, tek treći u Evropi (posle Osla i Moskve).

Utisci polaznika

Veoma korisno i podsticajno. Posebno sa navođenjem primera, koji su krajnje inspirativni.
Predavač je savršeno spremio materijal za obuku, slajdove i videe.