Identifikovanje resursa neophodnih za upravljanje javnim politikama-Costing

Osnovne informacije

  • Jedan dan (6 sati)
  • Državni službenici koji rade na poslovima planiranja, analize, koordinacije, sprovođenja, praćenja sprovođenja, vrednovanja i izveštavanja o javnim politikama.
  • Trening ili vebinar
  • Sertifikat

Šta ćete naučiti

  • Naučićete pojam i svrhu utvrđivanja troškova sprovođenja javnih politika;
  • Navodićete osnovne pojmove obračuna troškova, pristupe, vrste i metode obračuna troškova sprovođenja dokumenata javnih politika;
  • Naučićetekorake u postupku utvrđivanja troškova sprovođenja javnih politika;
  • Diskutovaćete o važnosti procene finansijskih efekata za sprovođenje dokumenata javnih politika;
  • Razumećete značaj antidiskriminacije i učešća civilnog sektora kod procene troškova javnih politika;
  • Naučićete veze između obračuna troškova sprovođenja javnih politika i srednjoročnog i budžetskog planiranja.

Da li ste znali?

Standard costing je metod po kom se troškovi obračunavaju po standardizovanim troškovima. Pored reči standard koriste se i sinonimi:

Utisci polaznika

Zadovoljna sam kvalitetom obuka koje nam NAJU pruža i trudim se da kontinuirano usavršavam znanja i veštine koje su mi potrebne za obavljanje poslova na mom radnom mestu!
Iscrpno i dobro predavanje.