Identifikovanje resursa neophodnih za upravljanje javnim politikama - costing

Osnovne informacije

  • Jedan dan (6 sati)
  • Državni službenici koji rade na poslovima planiranja, analize, koordinacije, sprovođenja, praćenja sprovođenja, vrednovanja i izveštavanja o javnim politikama.
  • Trening ili vebinar
  • Sertifikat

Šta ćete naučiti

  • Imaćete mogućnost da objasnite pojam i svrhu utvrđivanja troškova sprovođenja javnih politika;
  • Bićete upućeni u osnovne pojmove obračuna troškova, pristupe, vrste i metode obračuna troškova sprovođenja dokumenata javnih politika;
  • Imaćete mogućnost da objasnite korake u postupku utvrđivanja troškova sprovođenja javnih politika;
  • Diskutovaćete o važnosti procene finansijskih efekata za sprovođenje dokumenata javnih politika;
  • Razumećete značaj antidiskriminacije i učešća civilnog sektora kod procene troškova javnih politika;
  • Biće Vam jasna veza između obračuna troškova sprovođenja javnih politika i srednjoročnog i budžetskog planiranja;

Da li ste znali?

Javna politika se smatra snažnom kada efikasno i delotvorno rešava probleme, služi i podržava vladine institucije i politike i podstiče aktivno građanstvo.