Individualni koučing

Osnovne informacije

 • Dva dana (12 sati) i 3 naknadne koučing sesije (3 sata).
 • Državni službenici na položaju
 • Radionica
 • Sertifikat

Šta ćete naučiti

 • Razumećete suštinu i važnost koučinga za ulogu državnog službenika na položaju;
 • Upoznaćete koučing metodu;
 • Naučićete koje su uloge i odgovornosti kouča;
 • Moći ćete da procenite svoje jake i slabe strane;
 • Naučićete kako da razvijate sopstveni stil u koučingu (slušanje, postavljanje pitanja, itd.);
 • Praktikovaćete ovaj metod u svakodnevnom radu;
 • Naučićete kako da usvojite povratnu informaciju (fidbek) o sopstvenom stilu koučinga;
 • Unapredićete svoju tehniku rukovođenja putem koučinga.

Da li ste znali?

Kouči obezbeđuju realizaciju programa pružanjem podrške polaznicima koja je usmerena na to da se zajedničkim ili međusobnim podsticanjem za razmenu iskustava kouča i polaznika razviju veštine za efikasnije rešavanje problema i ostvarivanje profesionalnih interesa i unapređenje radnog učinka na radnom mestu, odnosno za ostvarivanje utvrđenog delokruga i nadležnosti državnog organa.

Utisci polaznika

Najviše sam zadovoljna prepoznavanjem potencijala i učenjem instrumenata za dalji rad.
Izuzetno korisna obuka i kompetentan predavač, verujem da će unaprediti moj rad!