Informaciona bezbednost-IKT sistemi od posebnog značaja

Osnovne informacije

 • Dva dana (12 sati)
 • Lica koja prvi put zasnivaju radni odnos u državnim organima i pripravnici u oblasti rada informatički poslovi.
 • Treningili online obuka
 • Sertifikat

Šta ćete naučiti

 • Naučićete pravni okvir za upravljanje informacionom bezbednošću; 
 • Razumećete ulogu i načaj CERT-a; 
 • Procenjivaćete vrednost informacija u organu i utvrđuje značaj bezbednosti informacija; 
 • Opisivaćete sistem za upravljanje informacionom bezbednošću i navodi komponente informacione bezbednosti; 
 • Opisivaćete proces upravljanja rizicima i kreira matricu rizika;  
 • Navodićete mere za kontrolu rizika informacione bezbednosti; 
 • Izrađivaćete akt o bezbednosti IKT sistema od posebnog značaja; 
 • Navodićete primere dobre prakse; 
 • Procenjivaćete trenutno stanje sistema bezbednosti u organu u kome radi i identifikuje glavne ranjivosti. 

Da li ste znali?

Informaciona bezbednost predstavlja skup mera koje omogućavaju da podaci kojima se rukuje putem IKT sistema budu zaštićeni od neovlašćenog pristupa, kao i da se zaštiti integritet, raspoloživost, autentičnost i neporecivost tih podataka, da bi taj sistem funkcionisao kako je predviđeno, kada je predviđeno i pod kontrolom ovlašćenih lica;

Utisci polaznika

Zadovoljna sam dobijenim infromacijama.
Odličan način sagledavanja procesa.