Informacioni sistem za upravljanje ljudskim resursima

Osnovne informacije

  • Dva dana (12 sati)
  • Državni službenici koji rade na poslovima upravljanja ljudskim resursima, posebno administratori informacionog sistema za upravljanje kadrovima.
  • Kurs
  • Sertifikat

Šta ćete naučiti

  • Prepoznaćete značaj HRMIS za oblast upravljanje kadrovima; 
  • Razumećete primenu odredbe Zakona o zaštiti podataka o ličnosti 76 u praksi HRMIS; 
  • Razlikovaćete osnovne elemente programa; 
  • Samostalno ćete unositi podatke; 
  • Samostalno ćete koristiti pojedinačne module; 
  • Navodićete primere dobre prakse u oblasti upravljanja ljudskim resursima. 

Da li ste znali?

Menadžment ljudskih resursa oduvek je bilo i jeste predmet interesovanja nauke isvakodnevne ljudske prakse, kao izraz nužnosti koja proističe iz grupnog načina života i rada. Upravljanje ljudskim resursima posebno dobija na značaju nakon industrijske revolucije.

Utisci polaznika

Zadovoljan jednostavnim upustvima, konciznim i jasnim izlaganjem.
Kvalitet prezentovanog materijala i način prezentovanja od strane predavača je bio na profesionalnom nivou.