Inovacije u javnom sektoru i digitalna transformacija

Osnovne informacije

Šta ćete naučiti

  • Navodićete vrednosti koje donose procesi inovacija i digitalizacije u javnom sektoru;
  • Integrisaćete inovativne i digitalne alate u dizajniranje i upravljanje politikama i uslugama;
  • Predlagaćete inovativna rešenja administrativnih problema korišćenjem inovacija i metoda digitalizacije u javnom sektoru;

Da li ste znali?

Digitalna transformacija ne podrazumeva samo implementaciju nekog tehnološkog rešenja, ona podrazumeva da to tehnološko rešenje prati poslovne procese malih i srednjih preduzeća.

Utisci polaznika

Veoma korisno i podsticajno. Posebno sa navođenjem primera, koji su krajnje inspirativni.
Zanimljiva tema, jasan i koncizan način izlaganja sadržaja, isticanje bitnih elemenata.