Inspekcijski nadzor - veštine komunikacije i profesionalnog ponašanja inspektora

Osnovne informacije

 • Dva dana (12 sati)
 • Inspektori i službenici ovlašćeni za vršenje inspekcijskog nadzora.
 • Trening ili vebinar
 • Sertifikat

Šta ćete naučiti

 • Razlikovaćete karakteristike uspešne verbalne i neverbalne komunikacije;
 • Poznavaćete tehnike aktivnog slušanja;
 • Ppoznavaćete važnost prvog kontakta i ostvarivanja odnosa poverenja sa nadziranim subjektom;
 • Imaćete mogućnost da koristite načine za konstruktivno rešavanje konflikata;
 • Umećete da prilagodite ponašanje „teškim“ klijentima;
 • Naučićete da predrasude i stereotipi prema nadziranim subjektima ne utiču na vršenje inspekcijskog nadzora;
 • Savladaćete efikasne načine za prevladavanje stresa;
 • Razumećete različite načine ponašanja nadziranih subjekta (od potpuno usklađenog sa propisima, normama i standardima, do usklađenog ili pretežno usklađenog, te nedovoljnog poznavanja i nerazumevanja propisa preko oportunističkog ponašanja – korišćenja prilike da se krši zakon do onih koji voljno krše zakon);
 • Primenjivaćete oblike preventivnog i savetodavnog delovanja inspektora (bihejvioralni pristup) zavisno od tipova ponašanja nadziranog subjekta i promene ponašanja koja teži da se izazove;
 • Bićete upoznati sa sprečavanjem diskriminacije u postupanju inspektora;
 • Poznavaćete načela etičkog postupanja inspektora kao i njihovu primenu.

Da li ste znali?

Istraživanja pokazuju da razumevanje poruke zavisi 10% od sadržine izrečenog, 40% od glasa (ton, modulacija, tempo...) i 50% od neverbalnih signala. Kada verbalna i neverbalna komunikacija prate jedna drugu (usaglašene su), neverbalna poruka pojačava verbalnu.

Utisci polaznika

Vrlo prijatno predavanje, odnosno predavač, što je i učinilo obuku zanimljivom.
Odličan vebinar! Svaka čast!