Instrument za pretpristupnu pomoć Evropske unije

Osnovne informacije

 • Dva dana (12 sati)
 • Državni službenici koji žele da steknu, prošire ili obnove znanje koji rade na poslovima planiranja, programiranja, sprovođenja, praćenja, izveštavanja, vrednovanja i revizije programa pretpristupne pomoći EU.
 • Seminar
 • Sertifikat

Šta ćete naučiti

 • Razumećete pravni okvir, strukturu i pravila za sprovođenje finansijskog instrumenta EU za pomoć zemljama u procesu pristupanja;
 • Naučićete osnove direktnog, indirektnog i deljenog sistema upravljanja fondovima EU;
 • Razumećete principe na kojima počiva IPA;
 • Razumećete značaj sektorskog pristupa i njegovu primenu u planiranju i sprovođenju EU sredstava;
 • Razumećete značaj procesa programiranja i prioritizacije intervencija kao preduslova za njihovo delotvorno sprovođenje;
 • Razumećete kako se sprovodi i prati sprovođenje EU podrške;
 • Naučićete osnove horizontalnih procedura u indirektnom sistemu upravljanja programima pretpristupne pomoći EU.

Da li ste znali?

Republika Srbija treba da pokaže svoju spremnost da učestvuje u sprovođenju kohezione politike EU nakon pristupanja, u skladu sa važećim pravnim okvirom EU.

Utisci polaznika

Zadovoljna sam datim opštim informacijama.
Način prezentovanja i metodologija, koja nam znači u daljem radu.