Interkulturna komunikacija

Osnovne informacije

 • Jedan dan (6 sati)
 • Državni službenici koji rade na poslovima međunarodne saradnje kao i rukovodioci u organima državne uprave.
 • Radionica ili vebinar
 • Potvrda o učešću

Šta ćete naučiti

 • Poznavaćete osnove interkulturalne komunikacije;
 • Razlikovaćete sociološke i psihološke podele i raznolikosti kultura sa osvrtom na srpsku kulturu;
 • Poštovaćete interkulturalnu različitost sagovornika;
 • Prepoznavaćete antidiskriminaciju u interkulturalnoj komunikaciji;
 • Razumećete značaj znakovnih gestova, govora tela i odevanja u interkulturalnoj komunikaciji;
 • Umećete da pojasnite značaj državnih simbola u različitim kulturama;
 • Demonstriraćete razumevanje kulture poklanjanja i darivanja.

Da li ste znali?

Interkulturalna komunikacija predstavlja proces ili put prenošenja informacija izvan okvira jedne kulture.

Utisci polaznika

Prezdavoljan sam radom realizatora, njenom stručnošću i znanjem.
Predavač je perfektan!