IPA programi prekogranične i transnacionalne saradnje-programiranje,praćenje i vrednovanje

Osnovne informacije

 • Dva dana (12 sati)
 • Državni službenici i članovi zajedničkih tela programa prekogranične i transnacionalne saradnje koji rade na poslovima programiranja, kontole kvaliteta, sprovođenja, praćenja sprovođenja, vrednovanja i revizije programa finaniranih iz pretpristupne pomoći EU.
 • Seminar ili vebinar
 • Potvrda o učešću

Šta ćete naučiti

 • Poznavaćete modele sprovođenja programa prekogranične i transnacionalne saradnje;
 • Shvataćete ulogu i funkcije svih tela u procesima programiranja, sprovođenja, praćenja sprovođenja, vrednovanja i revizije programa prekogranične i transnacionalne saradnje, a posebno Nacionalnog tela i Tela za programe prekogranične saradnje, Kontrolnog tela, Revizorskog tela, antena Zajedničkog sekretarijata i Zajedničkog tehničkog sekretarijata programa, Zajedničkog odbora za praćenje;
 • Prepoznavaćete procedure za programiranje, sprovođenje, praćenje sprovođenja, vrednovanje i revizije programa;
 • Objašnjavaćete programe kao rezultat procesa programiranja;
 • Razumećete specifičnosti programiranja programa prekogranične i transnacionalne saradnje;
 • Razumećete specifičnosti praćenja i vrednovanja programa prekogranične i transnacionalne saradnje;
 • Naučićete specifičnosti i ulogu Odbora za praćenje u programima prekogranične i transnacionalne saradnje;
 • Prepoznavaćete osnovne elemente Izveštaja o praćenju;
 • Razumećete dinamiku Izvešaja o vrednovanju;
 • Razumećete proces izrade, sadržinu i dinamiku Godišnjeg izveštaja;
 • Razumećete postupak pripreme sastanaka i donošenja odluka Odbora za praćenje;
 • Razlikovaćete mehanizme procene i praćenja usvajanja preporuka iz procesa vrednovanja;
 • Razumećete postupak izmene i zatvaranja programa.

Da li ste znali?

Programi prekogranične i transnacionalne saradnje se jednim imenom nazivaju Programi teritorijalne saradnje ili INTERREG programi. Nastali su na inicijativu Evropske komisije i predstavljaju finansijsku podršku EU saradnji pograničnih teritorija susednih država (prekogranična saradnja) ili saradnji delova ili celih država (transnacionalna saradnja) na rešavanju pitanja od zajedničkog interesa. Od 2004. godine u EU programe teritorijalne saradnje (INTERREG) uključile su se i države koje nisu članice EU, čime je Srbija dobila mogućnost da razvija prekograničnu i transnacionalnu saradnju.

Utisci polaznika

Zadovoljna sam brojnim primerima iz prakse i sa terena izlagača.
Odlična vizuelna prezentacija koja prati izlaganje predavača./blockquote>