Izrada finansijskih planova korisnika(u skladu sa Uputstvom za pripremu budžeta Republike Srbije za 2024.godinu i projekcija za 2025.i 2026.godinu)

Osnovne informacije

 • Jedan dan (4 sata)
 • Rukovodioci užih unutrašnjih jedinica koji obavljaju finansijsko-materijalne poslove i državni službenici koji rade na poslovima pripreme i planiranja budžeta i javnih investicija.
 • Predavanje ili vebinar
 • Potvrda o učešću

Šta ćete naučiti

 • Razumećete specifičnosti Uputstva za pripremu budžeta Republike Srbije za 2024. godinu i projekciju za 2025. i 2026. godinu;
 • Razumećete definisane limite rashoda i izdataka budžetskog korisnika;
 • Naučićete da pripremite finansijski plan u skladu sa Uputstvom za uvođenje rodno odgovornog budžetiranja;
 • Naučićete da pripremite priloge i obrazloženja koje korisnici dostavljaju uz predlog finansijskog plana;
 • Razumećete postupak i dinamiku dostavljanja predloga finansijskog plana;
 • Razumećete ulogu civilnog društva u izradi finansijskih planova korisnika;
 • Primenjivaćete principe antidiskriminacije u izradi finansijskih planova korisnika.

Da li ste znali?

Akcionim planom za sprovođenje Programa reforme upravljanja javnim finansijama za period 2021–2025. godine, predviđene su mere i aktivnosti koje se nadograđuju na rezultate postignute u prethodnom petogodišnjem periodu.

Utisci polaznika

Zadovoljna sam temom.
Predavanje je vrlo korisno i poučno za zaposlene koji rade na ovim poslovima.