Izvršenje budžeta

Osnovne informacije

 • Jedan dan (6 sati)
 • Rukovodioci užih unutrašnjih jedinica koji obavljaju finansijsko-materijalne poslove, kao i ostali državni službenici koji rade na poslovima pripreme i izvršenja budžeta.
 • Seminar ili vebinar
 • Potvrda o učešću

Šta ćete naučiti

 • Upoznaćete novine u budžetskom propisu;
 • Sumiraćete osnovne elemente izvršenja budžeta i mogućnost njihove podrške u okviru informacionog sistema za izvršenje budžeta (ISIB);
 • Naučićete način upravljanja aproprijacijama i planovima izvršenja budžeta;
 • Razumećete upravljanje kvotama i načina za preuzimanje i evidentiranje obaveza, plaćanje i evidentiranje potraživanja;
 • Razlikovaćete instrumente za praćenje izvršenja;
 • Upoređivaćete načine preknjižavanja plaćanja;
 • Diskutovaćete o ulozi izveštavanja;
 • Učestvovaćete u izradi finansijskih planova budžetskih korisnika u okviru Finansijskog planiranja;
 • Razumećete ulogu civilnog društva u kontroli izvršenja budžeta.

Da li ste znali?

Ovladavanje procesima i postupcima funkcionisanja sistema izvršenja budžeta Republike Srbije, kao dela sistema upravljanja javnim finansijama, koji obuhvata procese i postupke koji se sprovode elektronskom komunikacijom sa Upravom za trezor, a kojima se izvršavaju rashodi korisnika sredstava utvrđenih u budžetu Republike Srbije doprinose uspešnijem izvršenju budžeta organa.

Utisci polaznika

Zadovoljna sam kvalitetom obuka trudim se da kontinuirano usavršavam znanja i veštine koje su mi potrebne za obavljanje poslova na mom radnom mestu!
Izuzetni predavači.