JA I MOJ TIM: Napredne komunikacione veštine

Osnovne informacije

  • Jedan dan (5 sati)
  • Novopostavljeni državni službenici na položajima.
  • Trening ili vebinar
  • Nakon pohađanja svih devet programa obuke za novopostavljene državne službenike na položajima, dobija se potvrdu o učešću.

Šta ćete naučiti

  • Moći ćete da demonstrirate svoje pregovaračke veštine;
  • Primenjivaćete tehnike asertivne komunikacije;
  • Upravljaćete komentarima prikupljenim tokom javne rasprave;
  • Naučićete kako da primenjujete različite stilove upravljanja konfliktima u zavisnosti od konteksta konflikta.

Da li ste znali?

Istraživanja pokazuju da druženje između članova tima poboljšava obrasce komunikacije za više od 50%. Svrha izgradnje tima je da podstakne povezanost zaposlenih. Treba omogućiti kolegama da međusobno što češće komuniciraju, posebno ako rade u različitim odeljenjima. Čak i ako je vaš tim udaljen (npr. tokom rada od kuće), zaposleni mogu da komuniciraju jedni sa drugima i da se osećaju manje usamljeno kroz virtuelne aktivnosti izgradnje tima, što znatno povećava produktivnost.

Utisci polaznika

Imala sam zadovoljstvo da tokom obuke prisustvujem odličnom načinu povezivanja teoretskog i praktičnog aspekta! Trening je doprineo podizanje nivoa kompetencija i veština komunikacije kako kod mene, tako i kod mojih kolega i koleginica.
Zadovoljna sam otvorenošću predavača i interaktivnošću, kako smo rešavali situacione probleme, primerima asertivne komunikacije... Vidi se da trener ima izuzetno iskustvo.