JA I MOJ TIM: Samosvesnost i lična delotvornost u ostvarivanju rezultata

Osnovne informacije

  • Jedan dan (5 sati)
  • Novopostavljeni državni službenici na položajima.
  • Trening ili vebinar
  • Nakon pohađanja svih devet programa obuke za novopostavljene državne službenike na položajima, dobija se potvrdu o učešću.

Šta ćete naučiti

  • Naučićete kako da analizirate svoje jake i slabe strane i da identifikujete mesta za unapređenje;
  • Bićete u stanju da preduzmete adekvatne aktivnosti u visoko stresnim siguacijama;
  • Delotvorno ćete upravljati vremenom;
  • Bićete posvećeni ličnom razvoju i delotvornosti.

Da li ste znali?

Jedan od alata koji mogu da Vam pomognu u razvoju na ličnom i profesionalnom planu je i MOJ PLAN UČENJA. Plan učenja Vam je dostupan u okviru ovog sajta, na naslovnoj strani, u samom vrhu glavnog menija. Srećno!

Utisci polaznika

Trener je fenomenalna, drži pažnju svojim predavanjem, vrlo elokventna i neposredna! Sve je bilo na najvišem nivou.
Prijatno sam iznenađen pozitivnom energijom i pripremljenošću predavača - izuzetno je kako prepliće teoriju sa životom i praksom.