JA I MOJ TIM: ULjR za državne službenike na položajima

Osnovne informacije

 • Jedan dan (5 sati)
 • Novopostavljeni državni službenici na položajima.
 • Seminar ili vebinar
 • Nakon pohađanja svih devet programa obuke za novopostavljene državne službenike na položajima, dobija se potvrdu o učešću.

Šta ćete naučiti

 • Razumećete moderne pristupe u upravljanju ljudskim resursima;
 • Uočićete vezu između ULjR i strateških ciljeva;
 • Naučićete ciklus ULjR i razumećete uloge DSP, jedinica za ULjR i resornih rukovodilaca u tom ciklusu;
 • Razumećete značaj i ulogu kompetencija u ULjR;
 • Koristićete model kompetencija za profesionalizaciju tima;
 • Samostalno ćete da donosite godišnje ciljeve;
 • Naučićete pravni osnov za ULjR u državno-službeničkom sistemu.

Da li ste znali?

Tim je grupa ljudi sa zajedničkim ciljem. Zajedničke odluke i preuzimanje odgovornosti za dobar rezultat su značajne za timski rad. Ako odgovornost za rezultat ne nose svi članovi tima (vođa tima ne deli odgovornost ili zaposleni ne želi da preuzme odgovornost), onda nemamo timski način rada.

Utisci polaznika

Seminar se odlikovao jasnoćom predstavljanja i korisnim praktičnim radom na dokumentima. Pohvale za NAJU na dobroj organizaciji.
Predavači su strpljivi, dobro "potkovani" znanjem, koriste primere iz prakse.