Javne nabavke inovacija - partnerstvo za inovacije

Osnovne informacije

 • Jedan dan (6 sati)
 • Službenici za javne nabavke, državni službenici koji rade na poslovima planiranja i sprovođenja javnih nabavki i službenici koji su uključeni u ovaj proces. Sekretari ministarstava i pomoćnici ministra – u uvodnoj sesiji o predmetu inovacija, prednostima i izazovima sprovođenja.
 • Seminar ili vebinar
 • Sertifikat

Šta ćete naučiti

 • Razumećete šta je inovacija;
 • Razumećete prednosti inovativne nabavke;
 • Poznavaćete izazove inovativne nabavke;
 • Poznavaćete naručioce inovacija;
 • Poznavaćete odredbe Zakona o javnim nabavkama u vezi sa nabavkom inovacija;
 • Razlikovaćete tipove nabavke inovacija;
 • Upoznaćete se sa potrebebama za konkurentnim postupkom sa pregovaranjem, konkurentnim dijalogom i partnerstvom za inovacije;
 • Razumećete važnost inovacija i intelektualne svojine;
 • Poznavaćete aktivnosti pre pokretanje javne nabavke;
 • Umećete da sprovede istraživanje tržišta i prethodne konsultacije sa zainteresovanim potencijalnim ponuđačima;
 • Znaćete da definišete privremene ciljeve nabavke inovacija;
 • Znaćete da definišete strukturu partnerstva za inovacije;
 • Umećete da odredite trajanje i vrednost nabavke pojedinih faza partnerstva za inovacije;
 • Umećete da odredite predmet nabavke inovacija;
 • Razumećete potencijalni sukob interesa;
 • Umećete da pripremite dokumentaciju o nabavci inovacija;
 • Umećete da pripremite plan javnih nabavki i može da pokrene postupak nabavke inovacija;
 • Razumećete proceduru podnošenja početnih ponuda i ume da donese odluku;
 • Vodićete pregovore o ponudama;
 • Razumećete specifičnosti dodeljivanja ugovora i svim fazama partnerstva za inovacije;
 • Poznavaćete proceduru za raskidanje ugovora;
 • Koristićete portal javnih nabavki;
 • Poznavaćete primere dobre prakse.

Da li ste znali?

Zakon o javnim nabavkama propisao je novu vrstu nabavke – partnerstvo za inovacije. Inovacije kao postupak unapređenja proizvoda, usluge ili radova predstavljaju jedan od ključnih elemenata ekonomskog razvoja, ali i konkurentnosti privrede jedne zemlje. Partnerstvo za inovacije predstavlja konkurentni postupak za nabavku dobara, radova ili usluga koji se sprovodi u više uzastopnih faza.

Utisci polaznika

Prezadovoljna obukom u potpunosti! Veoma praktično, sa puno primera.
Posebno sam zadovoljan prezentacijom teme, kao i izlaganjem predavača. Koristiće mi u poslu.