Javne nabavke - portal

Osnovne informacije

 • Jedan dan (5 sati)
 • SDržavni službenici koji rade na poslovima sprovođenja javnih nabavki kao i svi koji su uključeni u taj proces.
 • Seminar ili vebinar
 • Sertifikat

Šta ćete naučiti

 • Bićete u mogućnosti da se registruje na Portalu i aktivira nalog;
 • Bićete upoznati sa opcijom za unošenje osnovnih podataka;
 • Bićete upoznati sa opcijom za unošenje i učitavanje plana javnih nabavki;
 • Moćićete da unese izmene plana javnih nabavki;
 • Moćićete da koristi opciju za izvoz plana javnih nabavki;
 • Bićete upoznati sa koracima za unošenje postupka javne nabavke;
 • Imaćete mogućnost da koristite opciju za dodeljivanje ugovora;
 • Razumećete specifičnosti sprovođenja višefaznih postupaka javnih nabavki;
 • Moćićete da koristite opciju za uvid u dokumentaciju i poznaje proceduru za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki;
 • Moćićete da kreirate izveštaje;
 • Razumećete opciju registri;
 • Razumećete opciju šifarnici i liste;
 • Primenjivaćete principe antidiskriminacije u postupcima javnih nabavki.

Da li ste znali?

Svaki građanin, odnosno, svako zainteresovano lice može besplatno veoma jednostavno da se registruje na Portalu javnih nabavki, da označi javne nabavke za koje je zainteresovan, a putem Portala će na svoju i mejl adresu dobijati obaveštenja o svim aktivnostima preduzetim u toj javnoj nabavci počev od pokretanja postupka do zaključenja ugovora o javnoj nabavci uključujući i njegove eventualne izmene.

Utisci polaznika

Najviše sam zadovoljna kvalitetom izlaganja realizatora i mogućnošću diskusije.
Temeljno i detaljno izlaganje sa dosta primera.