Javne nabavke - sprovođenje postupka

Osnovne informacije

 • Dva dana (9 sati)
 • Državni službenici koji rade na poslovima sprovođenja javnih nabavki kao i svi koji su uključeni u taj proces.
 • Trening ili vebinar
 • Sertifikat

Šta ćete naučiti

 • Razumećete proceduru pripreme postupka;
 • Znaćete da donesete pravu odluku o sprovođenju postupka javnih nabavki;
 • Poznavaćete proceduru formiranje komisija za javne nabavke odnosno proceduru za određivanje članova u postupku;
 • Moći ćete da sačinite oglas o javnoj nabavci;
 • Moći ćete da pripremite konkursnu dokumentaciju;
 • Razumećete načine za izmene i dopune konkursne dokumentacije;
 • Upoznaćete vrste postupaka i rokove;
 • Razumećete specifičnosti konkurentnog postupka sa pregovaranjem, konkurentnog dijaloga i partnerstva za inovacije kao vrste postupaka javne nabavke;
 • Znaćete kriterijume za kvalitativni izbor ponuđača i dokazivanje;
 • Znaćete kriterijume za dodelu ugovora;
 • Znaćete načine dostavljanja dokumentacije i dokaza za ispunjenost kriterijuma za kvalitativni izbor provrednih subjekata;
 • Naučićete da sprovede stručnu ocenu ponuda i izbor ponuđača;
 • Naučićete da koristi Portal javnih nabavki u postupku javnih nabavki;
 • Prepoznavaćete moguće situacije sukoba interesa i poštuje antikorupcione principe;
 • Primenjivaćete principe antidiskriminacije u postupcima javnih nabavki.

Da li ste znali?

Efikasnost javnih nabavki ima direktan ili indirektan uticaj i na druge javne politike, kao što su fiskalna disciplina, modernizacija javne uprave, podsticanje malih i srednjih preduzeća, inovacije, ekološki i socijalno održiv rast, borba protiv korupcije i dr.

Utisci polaznika

Sve je bilo dobro. Predavač je izuzetan.
O javnim nabavkama nisam znala puno, ali sam nakon predavanja znatno proširila svoja znanja.