Javne politike praćenje sprovođenja i vrednovanje

Osnovne informacije

 • Dva dana (12 sati)
 • Rukovodioci u organima državne uprave i državni službenici koji rade na poslovima planiranja, analize, koordinacije i praćenja primene javnih politika.
 • trening ili vebinar
 • Sertifikat

Šta ćete naučiti

 • Naučićete proces praćenja realizacije javnih politika i vrednovanje javnih politika kao deo ciklusa upravljanja javnim politikama;
 • Razlikovaćete korake u procesu praćenja sprovođenja javnih politika;
 • Naučićete važnost poštovanja principa antidiskriminacije u praćenju sprovođenja i vrednovanju javnih politika;
 • Objašnjavaćete ulogu civilnog društva u praćenju sprovođenja i vrednovanju javnih politika;
 • Poznavaćete specifičnosti analize kao faze u izradi dokumenata javnih politika;
 • Prepoznavaćete značaj i vrstu pokazatelja;
 • Razumećete način uspostavljanja sistema za izveštavanje kao proizvoda praćenja;
 • Razlikovaćete kriterijume vrednovanja javnih politika;
 • Navodićete korake u procesu vrednovanja javnih politika;
 • Navodićete pravila za dobro formulisanje nalaza i preporuka koji su proizvod vrednovanja;
 • Identifikovaćete bitne podatke i pokazatelje u procesu praćenja, izveštavanja i vrednovanja javnih politika;
 • Razlikovaćete redovna od vanrednih statističkih istraživanja, kao i administrativne izvore podataka;
 • Upoznaćete se sa sistemom zvanične statistike;
 • Upoznaćete mogućnost korišćenja statističkih baza podataka;
 • Koristićete gotove profile i galerije pokazatelja.

Da li ste znali?

Proces praćenja sprovođenja je važan jer omogućava da se utvrdi da li se planirani ishodi i rezultati ostvaruju po planu i efikasno; koji rizici se javljaju ili očekuju u ostvarenju ishoda i rezultata; koje odluke treba doneti u slučaju odstupanja od planiranog; da li su planirani ostvareni ishodi i rezultati i dalje relevantni za ostvarivanje očekivanih rezultata.

Utisci polaznika

Zadovoljan sam svim aspektima obuke.
Sve pohvale,vrlo jasno predavanje.