Ka efikasnijim inspekcijama

Osnovne informacije

 • Tri dana (18 sati)
 • Inspektori i službenici ovlašćeni za vršenje inspekcijskog nadzora.
 • Seminar ili vebinar
 • Sertifikat

Šta ćete naučiti

 • Navodićete ovlašćenja inspektora u procesu vršenja inspekcijskog nadzora;
 • Objašnjavaćete značaj preventivnog delovanja inspekcija radi ostvarivanja cilja inspekcijskog nadzora i sprečavanja nastanka nezakonitosti i štete po javni interes;
 • Izlagaćete ključne tačke normativnog okvira iz domena elektronskog poslovanja i ukidanja pečata važne za vršenje inspekcijskog nadzora;
 • Učestvovaćete u pripremi plana inspekcijskog nadzora (godišnji i za kraći period) na osnovu procene rizika;
 • Objašnjavaćete zajedničku i supsidijarnu primenu Zakona o opštem upravnom postupku i Zakona o inspekcijskom nadzoru;
 • Bićete upoznati sa pravima i obavezama učesnika u inspekcijskom nadzoru;
 • Moći ćete da izradite zahtev za pokretanje prekršajnog postupka uz pravilnu pravnu kvalifikaciju prekršaja, navođenje činjeničnog opisa prekršaja, prilaganja isprava i predlaganje dokaza;
 • Navodićete dokazne radnje prekršajnog postupka određene Zakonom o prekršajima;
 • Razlikovaćete ispravno i potpuno sačinjen sporazum o priznanju prekršaja od neispravnog i nepotpunog.

Da li ste znali?

Osnivačka Skupština Mreže inspektora Srbije održana je 11. oktobra 2017. godine u Čačku, a udruženje je registrovano u APR-u 9.11.2017. godine, i od tada ima status pravnog lica.

Utisci polaznika

Obuka obogaćena brojnim primerima.
Odličan predavač sa puno primera i širokim spektrom poznavanja prekršaja.