Kadrovsko planiranje

Osnovne informacije

 • Dva dana (12 sati)
 • Rukovodioci i državni službenici u kadrovskim jedinicama koji rade na poslovima u vezi sa kadrovskim planiranjem.
 • Seminar
 • Sertifikat

Šta ćete naučiti

 • Shvatićete značaj kadrovskog plana organa i razumećete njegovu ulogu u sistemu upravljanja ljudskim resursima;  
 • Razumećete pravni okvir za donošenje kadrovskog plana organa;  
 • Razumećete analitički pristup obradi podataka; 
 • Umećete samostalno da pripremite nacrt kadrovskog plana poštujući sve zahteve definisane relevantnim pravnim okvirom;  
 • Razumećete proceduru pripreme predloga i donošenja kadrovskog plana;  
 • Prepoznavaćete način praćenja i sprovođenja kadrovskog plana; 
 • Pratićete stanje u vezi sa odlivom kadrova iz organa državne uprave i procenjivaćete uticaj odliva kadrova na rad organa; 
 • Navodićete primere dobre prakse u oblasti upravljanja ljudskim resursima; 
 • Razumećete principe antidiskriminacije u postupku kadrovskog planiranja.

Da li ste znali?

Kadrovsko planiranje je preduslov da se osigura da će uprava imati dovoljan broj kvalifikovanih i kompetentnih zaposlenih za postizanje ciljeva.

Utisci polaznika

Temeljno objašnjeno, odličan način prezentacije, novi način sagledavanja procesa.
Jasno i precizno predavanje, sjajni predavači.