Kako da budemo kreativni?

Osnovne informacije

Šta ćete naučiti

 • Znaćete kako je kreativnost predstavljena u naučnim krugovima;
 • Prepoznaćete koji su benefiti u primeni kreativnog rešavanja problema u radnom okruženju;
 • Upoznaćete osnove kreativnog mišljenja i tehnike tehnika koje doprinose inovativnosti i rešavanju izazova;
 • Uvidećete značaj planiranja za ostvarivanje rezultata i u skladu s tim izvršavaćete zadatke u predviđenim rokovima uz ekonomično trošenje sredstava;
 • Razumećete značaj lične odgovornosti, podsticaćete i sebe i druge na ostvarivanje rezultata;
 • Bićete podstaknuti da razvijate kreativne kompetencije. Primenjivaćete kreativno razmišljanje u donošenju novih poslovnih rešenja, kad god je to prihvatljivo;
 • Znaćete načine na koje možete da formulišete i procenite kvalitet svojih ideja;
 • Prepoznaćete kada se u svesti pojavi prava ideja u obliku iznenadnog „aha“ efekta;
 • Primenjivaćete kreativno mišljenje u kreiranju strateših vizija i ciljeva;
 • Prepoznaćete prepreke kreativnosti i načine njihovog prevazilaženja;
 • Primenjivaćete tehnike za poboljšanje kreativnosti i iniciraćete unapređenje rada kada uočite potrebu za promenom;
 • Imaćete manji otpor prema improvizaciji;
 • Poznavaćete primere dobre prakse vezane za primenu inovativnog pristupa rešavanju problema u javnoj upravi.

Da li ste znali?

Originalnost ili kreativnost možda deluje kao nešto sa čim se čovek rađa, ali baš kao i mnoštvo drugih stvari, ona se zapravo nalazi negde na tananoj liniji preseka prirode i odgoja. Drugim rečima, kreativnost može da se pospeši spoljašnjim uticajima, i ne oslanja se u potpunosti na ,,dobre gene’’ ili urođene sposobnosti.

Utisci polaznika

Novim informacijama, primerima, interaktivnim pristupom.
Pristupom i energijom predavača.
Obuka je bila jednostavna, konkretna i interesantna.