Kako kreirati dobar izveštaj

Osnovne informacije

  • Jedan dan (6 sati)
  • Državni službenici koji rade na poslovima prikupljanja i obrade podataka, izrade analiza, izveštaja i drugih materijala, kao i oni koji pripremaju izveštaje za donosioce odluka.
  • Radionica ili vebinar
  • Sertifikat

Šta ćete naučiti

  • Znaćete strukturu dobrog izveštaja;
  • Naučićete osnove vizuelizacije i izbegava uobičajene greške pri izradi izveštaja;
  • Kreiraćete različite grafikone u Ekselu, zavisno od konteksta;
  • Upoznaćete se sa konceptom dashboard izveštaja;
  • Upoznaćete se sa ključnim pitanjima prilikom kreiranja dashboard-a;
  • Kreiraćete komandnu tablu.

Da li ste znali?

Veoma je važno je da se pažljivo osmisli kako da se prikažu bitni podaci, tako da budu pregledni i jasni; ko treba da prati koje indikatore; sa čime treba se porede dobijeni podaci; kako prikazati podatke tako da možete da odmah prepoznate jasne signale koje su to oblasti koje treba dublje istraživati i pratiti. Prikazani podaci budu i korisni (zasnovani na činjenicama), usmereni – da omogućavaju fokusiranje na važne stvari i insiprativni – da iniciraju delovanje.

Utisci polaznika

Pozitivan utisak stečenim veštinama u radu koje će svakodnevni rad ubrzati i učiniti efikasnim.
Mogućnost primene u konketnim slučajevima.