Kako napraviti dobar test nakon obuke

Osnovne informacije

 • Dva dana (9 sati)
 • Akreditivani realizatori koji se nalaze na rang listi po sprovedenom internom konkursu Nacionalne akademije za javnu upravu za angažovanje realizatora.
 • Radionica
 • Sertifikat

Šta ćete naučiti

 • Razumećete koncept ocenjivanja zasnovanog na ishodima;
 • Razlikovaćete sumativno i formativno ocenjivanje;
 • Znaćete karakteristike različitih instrumenata;
 • Sledićete zadate korake u ocenjivanju kada planirate i realizujete proveru stečenih znanja i veština;
 • Kreiraćete različite instrumente za proveru znanja, imajući u vidu konkretnu obuku;
 • Kreiraćete različite instrumente za proveru stečenih veština, imajući u vidu konkretnu obuku;
 • Prilagođavaćete obuke koje realizujete u skladu sa povratnom informacijom polaznika i koordinatora NAJU.

Da li ste znali?

Test je svaki standardizovan postupak naučne, logičke ili empirijske provere tačnosti neke misaone konstrukcije ili praktična provera funkcionisanja nekog sistema (uređaja, oruđa, leka, organizma i sl).

Utisci polaznika

Korisna i primenljiva obuka!
Preporučujem svim realizatorima, dobro osmišljena obuka.