Kako pripremiti uspešan vebinar

Osnovne informacije

  • Jedan dan (6 sati)
  • Akreditivani realizatori koji se nalaze na rang listi po sprovedenom internom konkursu Nacionalne akademije za javnu upravu za angažovanje realizatora.
  • Radionica ili Vebinar
  • Sertifikat

Šta ćete naučiti

  • Znaćete karakteristike svih faza vebinara;
  • Kreiraćete trening dizajn (plan) vebinara;
  • Znaćete principe na kojima počivaju aktivnosti pre i nakon obuke i njihov značaj;
  • Poznavaćete mogućnosti sprovođenja aktivnosti pre i nakon obuke u klasičnoj obuci i onlajn okruženju;
  • Primenjivaćete pravila za uspešnu realizaciju aktivnosti pre i nakon obuke;
  • Izvršavaćete zadatke i obaveze trenera u planiranju i implementaciji programskih aktivnosti u svim fazama vebinara.

Da li ste znali?

Termin vebinar odnosi se na seminar koji se održava online u realnom vremenu. Vebinar pretvara prezentaciju u konverzaciju, jer dozvoljava ogromnom broju učesnika iz određene zemlje ili celog sveta da stupi u interakciju.

Utisci polaznika

Dobila sam konkretne odgovore na nedoumice. Profesionalno i stručno izlaganje!
Fokus na bitnim stvarima, odlična interakcija sa realizatorom.