Kancelarijsko poslovanje - VSS

Osnovne informacije

  • Jedan dan (6 sati)
  • Kandidati koji prvi put zasnivaju radni odnos u državnim organima i pripravnici (za polaznike sa stečenim visokim obrazovanjem).
  • Seminar ili onlajn obuka
  • Sertifikat

Šta ćete naučiti

  • Bićete osposobljeni za uspešno polaganje državnog stručnog ispita, u predmetu Kancelarijsko poslovanje, uz ovladavanje materijom koja čini oblast ispitnog predmeta Kancelarijsko poslovanje i nalazi se u Programu državnog stručnog ispita koji je sastavni deo Uredbe o državnom stručnom ispitu.

Da li ste znali?

Kancelarijsko poslovanje ima značajnu ulogu u procesu ostvarivanja zadataka svake organizacione celine, posebno funkcija državnih i drugih organa i organizacija. Kancelarijsko poslovanje je zasnovano na određenim načelima, i to: načelu tačnosti, načelu ekspeditivnosti, načelu jednostavnosti i preglednosti, načelu jednoobraznosti, načelu ekonomičnosti i načelu racionalnosti.

Utisci polaznika

Veoma sam zadovoljna obukom. Sigurna sam da ne bih uspela da spremim ovaj ispit da nisam imala prilike da prisustvujem obuci.
Trener je izuzetno kompetentna i odgovorila je na sva naša pitanja.