Karijerno savetovanje

Osnovne informacije

 • Dva dana (12 sati)
 • Državni službenici koji rade na poslovima upravljanja ljudskim resursima, posebno oni kojima je upravljanje karijerom aktulena ili potencijalna oblast odgovornosti.
 • Trening ili vebinar
 • Sertifikat

Šta ćete naučiti

 • Poznavaćete faze postupka vrednovanja radne uspešnosti;
 • Navodićete kome se utvrđuju godišnji ciljevi;
 • Znaćete kada se utvrđuju godišnji ciljevi i znaćete da procenite ispunjenost  godišnjih ciljeva na bazi postavljenih indikatora;
 • Razumećete povezanost utvrđivanja organizacionih ciljeva sa planskim dokumentima i drugim dokumentima od značaja za rad organa;
 • Umećete da formulišete ciljeve organizacione jedinice;
 • Razumećete suštinu utvrđivanja učinka na bazi organizacionih ciljeva;
 • Umećete da odredite indikatore za vrednovanje učinka;
 • Razumećete hijerarhiju i kaskadiranje ciljeva i umećete da utvrdite logičku vezu između dve organizacione jedinice različitih nivoa hijerarhije;
 • Razumećete ulogu jedinice za kadrove i rukovodilaca u postupku utvrđivanja organizacionih ciljeva;
 • Znaćete da pružite podršku rukovodiocima da pravilno iskomuniciraju postavljene organizacione ciljeve;
 • Znaćete značaj informisanja državnih službenika o postavljenim organizacionim ciljevima kao i očekivanjima rukovodioca;
 • Razumećete principe anti-diskriminacije kod određivanja organizacionih ciljeva;
 • Navodićete primere dobre prakse u oblasti upravljanja ljudskim resursima.

Da li ste znali?

Prema najnovijem međunarodnom istraživanju, karijerni praktičari i drugi eksperti izveštavaju da je traženje podrške u vidu karijernog vođenja i savetovanja poraslo u periodu pandemije.

Utisci polaznika

Veoma prijatan i pozitivan utisak, kako predavanjem, tako i predavačima.
Nova saznanja. Stručnost predavanja.