KONTEKST: Radno okruženje državnih službenika na položaju - Krupni plan

Osnovne informacije

  • Jedan dan (6 sati)
  • Novopostavljeni državni službenici na položajima.
  • Seminar ili vebinar
  • Nakon pohađanja svih devet programa obuke za novopostavljene državne službenike na položajima, dobija se potvrdu o učešću.

Šta ćete naučiti

  • Razumećete kontekst rada državnog službenika na položaju i glavne ciljeve i izazove koji su pred Vladom i javnom upravom u Srbiji, kao i sopstvenu ulogu u ostvarivanju ciljeva i savladavanja izazova;
  • Bićete u mogućnosti da pratite globalne trendove koji oblikuju radno okruženje u upravi i da sagledate ključne izazove i šanse koji iz toga proističu za Srbiju;
  • Diskutovaćete o kontekstu javne politike;
  • Diskutovaćete o ulozi državnog službenika na položaju u kontekstu strateških ciljeva i glavnih izazova;
  • Razumećete obaveze i odgovornost državnih službenika na položajima, kao i koncept upravljačke odgovornosti;
  • Shvatićete vrednost i važnost celoživotnog učenja.

Da li ste znali?

Prema odredbama Zakona o državnim službenicima (član 45), državni službenici koji se po prvi put imenuju na položaje dužni su da pohađaju program obuke rukovodilaca tokom prve godine nakon imenovanja. Ova obuka je jedna od devet obaveznih obuka, koje za cilj imaju izgradnju zajedničkog načina razmišljanja, razvoj kompetencija za novu ulogu državnog službenika na položaju, jačanje samosvesti o ulozi rukovodilaca i važnosti kontinuiranog učenja.

Utisci polaznika

Oduševljen sam predavačima, njihovim poznavanjem materije, elokventnošću, širinom, primerima koje su dali.
Zadovoljna sam načinom izlaganja teme na jasan način i time što su navođeni primeri iz prakse.