KONTEKST: Radno okruženje državnih službenika na položaju - Na putu ka članstvu u EU

Osnovne informacije

  • Jedan dan (3 sata)
  • Novopostavljeni državni službenici na položajima.
  • Seminar ili vebinar
  • Nakon pohađanja svih devet programa obuke za novopostavljene državne službenike na položajima, dobija se potvrdu o učešću.

Šta ćete naučiti

  • Razumećete ulogu DSP u procesu pristupanja država članica EU;
  • Moći ćete da ilustrujete logiku i status pregovaračkog procesa;
  • Bićete u stanju da opišete ulogu DSP u upravljanju fondovima EU;
  • Naučićete ključne procese za praćenje u kontekstu pridruživanja.

Da li ste znali?

Evropska unija se zasniva na vladavini prava. To znači da je svako delovanje EU zasnovano na ugovorima koje su dobrovoljno i na demokratski način odobrile sve njene članice. Sve države članice EU su pregovarale o ugovorima i sa njima su se saglasile a potom ih i ratifikovale u nacionalnim parlamentima ili na referendum.

Utisci polaznika

Posebno sam zadovoljan organizacijom, sadržinom i načinom prezentacije od strane realizatora, kao i interakcijom sa drugim polaznicima.
Predavači su bili detaljni i uredno davali odgovore na svačija pitanja. Čuli smo puno konkretnih primera iz prakse, jako korisno!