Korišćenje sistema za elektronsko fakturisanje

Osnovne informacije

 • Jedan dan (6 sati)
 • Državni službenici zaposleni na finansijsko-materijalnim poslovima.
 • Radionica ili vebinar
 • Potvrda o učešću

Šta ćete naučiti

 • Razumećete pojam i karakteristike elektronskog fakturisanja;
 • Prepoznavaćete institucionalni okvir elektronskog fakturisanja;
 • Naučićete listu korisnika sistema elektronskog fakturisanja;
 • Razumećete sistem za upravljanje fakturama i njegove karakteristike;
 • Primenjivaćete Pravilnik o registraciji i vršićete registraciju na Sistemu e-Faktura;
 • Spovodićete obaveze elektronskog evidentiranja obračuna PDV-a;
 • Naučićete elemente e-Fakture;
 • Naučićete funkcionalnost pojedinačnih tastera na komandnoj tabli;
 • Naučićete podešavanje sistema eFaktura;
 • Naučićete tipove dokumenata koji se mogu razmenjivati posredstvom Sistema E-faktura;
 • Naučićete funkcije primanja i izdavanja E-faktura;
 • Naučićete funkcije prihvatanja i odbijanja E-fakture;
 • Koristićete sistem za upravljanje fakturama E-faktura;
 • Razumećete pojam informacionog posrednika;
 • Naučićete način čuvanja, preuzimanja i štampanja E-fakture.

Da li ste znali?

Zakon o elektronskom fakturisanju koji je stupio na snagu još 07.05.2021. godine, uređuje izdavanje, slanje, prijem, obradu, čuvanje, sadržaj i elemente elektronskih faktura i druga pitanja koja su od značaja za elektronsko fakturisanje u međusobnim transakcijama u privredi. .

Utisci polaznika

Odlična obuka i neophodna.
Aktuelna tema,potrebna obuka. Odličan predavač.