Kreiranje usluga po meri građana

Osnovne informacije

 • Jedan dan (6 sati)
 • Svi službenici zaposleni u jedinicama lokalne samouprave, posebno zaposleni koji su u direktnom kontaktu sa građanima.
 • Trening
 • Sertifikat

Šta ćete naučiti

 • Poznavaćete specifičnost pružanja javnih usluga u kontekstu javne uprave;
 • Moćićete da posmatrate javne usluge sa stanovišta građana;
 • Navodićete osnovne principe u pružanju kvalitetnih javnih usluga;
 • Poznavaćete alate za osmišljavanje/dizajniranje javne usluge;
 • Razumećete proces i jasno sagledava sve bitne elemente u kreiranju javne usluge;
 • Razumećete značaj kreativnog korisnički orijentisanog kreiranja usluga;
 • Opisivaćete metodologiju korisnički orijentisanog kreiranja usluga;
 • Razumećete važnost uključivanja korisnika usluga kao partnera u kreiranju usluga;
 • Prepoznavaćete mogućnost unapređenja javne usluge putem novih tehnologija;
 • Razumećete važnost antidikriminacionog principa u kreiranju usluga;
 • Poznavaćete procese i alate upravljanja kvalitetom u pružanju javnih usluga.

Da li ste znali?

Vlada Republike Srbije je u aprilu 2021. godine usvojila Strategiju reforme javne uprave za period 2021–2030. godine, koja prvi put uvodi krovnu politiku pružanja usluga kako bi se unapredio trend razvoja korisnički orijentisanih usluga i uvođenja standarda i kvaliteta u pružanje usluga građanima i privredi

Utisci polaznika

Zadovoljan sam praktičnim primerima.
Način izlaganja i dinamika predavanja su u potpunosti ispunili moja očekivanja.