Osnovne informacije

  • Jedan dan (4 sata)
  • Državni službenici zaduženi na poslovima odnosa sa javnošću.
  • Radionica ili vebinar
  • Sertifikat

Šta ćete naučiti

  • Bićete upoznati sa vrstama kriznih situacija i njihovim uzrocima;
  • Imaćete mogućnost da pratite pokazatelje u cilju predviđanja krize;
  • Identifikovaćete saradnike u saniranju krize;
  • Kreiraćete krizni plan;
  • Primenjivaćete adekvatne komunikacione strategije u kriznim situacijama;
  • Unapređivaćete krizni plan na osnovu evaluacije krizne situacije.

Da li ste znali?

Krizna situacija nastaje iznenada, ima domino efekat i razorne moći ukoliko se na nju ne reguje brzo i adekvatno. Zato je uloga sektora za odnose s javnošću građenje dobrog imidža i održavanje reputacije kompanije u “mirnodopskim uslovima” i “gašenje požara” kada dođe do krize.

Utisci polaznika

Jasno, zanimljivo, interaktivno predavanje.
Tema je dala širi prikaz, dosta podataka koji utiču na događaj. Tema je obrađena postepeno, prikazan je redosled kako se dolazi do krajnjeg rezultata. Jako zanimljiva obuka.