MS Power BI

Osnovne informacije

 • Pet dana (30 sati)
 • Državni službenici koji rade na poslovima prikupljanja i obrade podataka, izrade analiza, izveštaja i drugih materijala, kao i oni koji pripremaju izveštaje za donosioce odluka.
 • Kurs
 • Sertifikat

Šta ćete naučiti

 • Upoznaćete se sa okruženjem Microsoft Data Analytics;
 • Naučićete da pripremite podatke u Power BI-ju;
 • Znaćete kako da filtriranje, transformaciju i ubacivanje podataka;
 • Naučićete da dizajnirate modele podataka;
 • Naučićete da kreirate mere koristeći DAX jezik u Power BI-ju;
 • Naučićete optimizovanje performansi modela;
 • Kreiraćete izveštaj;
 • Kreiraćete dashboard;
 • Kreiraćete izveštaj koji se prikazuju kroz strane;
 • Znaćete da koristite napredne opcije pri analizi;
 • Kreiraćete i upravljati radnim okruženjem;
 • Upravljaćete skupovima podataka;
 • Naučićete kako da vodite računa o bezbednosnim aspektima rada u Power BI-ju.

Da li ste znali?

Power Pivot (PP), Power Query (PQ), Power View i nešto kasnije Power Map su se pojavili 2010. godine kao zasebni dodaci za Excel. Pet godina pre lansiranja Microsoft je delove budućeg alata (Power BI) ubacio u Excel.

Utisci polaznika

Predavači su bili odlični, obuka je tematski odlično osmišljena, jako lepo vođena, a teme koje su pokrivene su veoma korisne u mom svakodnevnom poslu i značajno će unaprediti efikasnost rada ubuduće.
Primenljivost stečenog znanja u daljem radu.