Mađarski jezik – nivo A1

Osnovne informacije

  • 90 sati
  • Zaposleni u organima jedinica lokalne samouprave u kojima je jezik u službenoj upotrebi.
  • Kurs
  • Sertifikat

Šta ćete naučiti

  • Razumećete poznate reči i osnovne fraze koje se odnose na Vas, porodicu i neposredno, konkretno okruženje, ako sagovornik govori polako i razgovetno;
  • Moći ćete da prepoznate poznata imena i nazive, reči i vrlo jednostavne rečenice npr. na obaveštenjima, plakatima i u katalozima;
  • Moći ćete da vodite jednostavan razgovor pod uslovom da je sagovornik spreman da sporije ponovi ili preformuliše svoje rečenice;
  • Postavljaćete pitanja i jednostavno odgovarati na dobro poznate teme;
  • Koristićete jednostavne fraze i rečenice da biste opisali gde živite, kao i osobe koje poznajete;
  • Moći ćete da ispunite formular sa ličnim podacima.

Da li ste znali?

Zgrada mađarskog Parlamenta najpoznatiji je simbol Budimpešte i jedna od najlepših administrativnih zgrada u Evropi. Dužina zgrade zauzima čak 268m obale Dunava, a sa širinom od 123 metra i kupolom visokom 96 metara, treći je po veličini parlament u svetu i drugi u Europi. Tokom izgradnje Parlamenta želja je bila da se koriste isključivo domaći materijali, radnici i proizvođači što je gotovo u potpunosti i ispoštovano. Sistem za grajanje i ventilaciju koji je tada izgrađen bio je pravo čudo i uz neizbežnu modernizaciju funkcioniše i danas.